Indicatori cheie ai schimbărilor climatice 

Temperatura


Temperatura medie globală față de perioada pre-industrială (1850–1900)

În figură sunt reprezentate patru seturi de date observaționale: HadCRUT (Morice et al. 2010), MNOAAGlobalTemp (Zhang et al. 2022),
GISTEMP (Nathan et al. 2019) și Berkeley Earth (Rohde et al. 2013) și două seturi de date de reanaliză: ERA5 (Hersbach et al. 2020) și
JRA-55 (Kobayashi et al. 2015). Există un acord bun între aceste seturi de date cu privire la evoluția generală a temperaturii globale și a
variabilității de la un an la altul. Pentru fiecare set de date au fost calculate anomaliile în raport cu perioada de referință din 1981-2010
la care a fost adăugată o abatere de 0.69°C potrivit ultimului raport IPCC.
Graficul este interactiv (opțiunile sunt afișate în dreapta sus) și fiecare set de date poate fi activat/dezactivat din legendă graficului.

Temperatura suprafeței mării față de perioada 1981-2010

Temperatura medie globală anuală a suprafeței mării este reprezentată ca diferența față de media 1981-2010.
În figură sunt reprezentate două seturi de date HadSST4 (Kennedy et al. 2019) și ERSSRv5 (Huang et al. 2017) și
incertitudinile acestora. Există un acord bun între aceste seturi de date cu privire la încălzirea pe termen lung
a suprafeței oceanelor și variabilitatea de la un an la altul.
Graficul este interactiv (opțiunile sunt afișate în dreapta sus) și fiecare set de date poate fi activat/dezactivat din legendă graficului.

Temperatura aerului în regiunile de uscat față de perioada 1981 – 2010​

Temperatura medie globală anuală a aerului în regiunile de uscat este reprezentată ca diferența față de media 1981-2010.
În figură sunt reprezentate trei seturi de date: CRUTEM5 (Osborn et al. 2020), GHCN (Menne et al. 2018),
Berkeley Earth Land (Rohde et al. 2013) și incertitudinile acestora. Există un acord bun între aceste seturi de date
cu privire la încălzirea pe termen lung, evoluția generală a temperaturii globale și variabilitatea de la un an la altul.
Graficul este interactiv (opțiunile sunt afișate în dreapta sus) și fiecare set de date poate fi activat/dezactivat din legendă graficului.

@Climex.RO 2023 by Horeyso